Biuro rachunkowe Konto Warszawa

Usługi księgowe

Przedstawiamy Państwu usługi księgowe, które świadczymy w naszym biurze rachunkowym na Warszawskich Bielanach. Za

Kadry i ZUS

 • rejestracja w ZUS nowo przyjętych pracowników
 • sporządzanie umów o pracę z przyjmowanymi pracownikami
 • sporządzanie kartotek pracowniczych, list płac,naliczanie należnych podatków i świadczeń socjalnych
 • sporządzanie i wysyłanie drogą internetową miesięcznych deklaracji ZUS dotyczących właścicieli i pracowników
 • pomoc przy organizacji szkoleń BHP

Książka Przychodów i Rozchodów

• prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
• prowadzenie rejestrów dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT),
• zakładanie i prowadzenie odpowiednich ewidencji (np ewidencję środków trwałych, ewidencję przebiegu pojazdu),
• sporządzanie wszelkich deklaracji dotyczących podatków:
1. dochodowego od działalności gospodarczej PIT-5, PIT-5L,
2. podatku dochodowego od zatrudnionych pracowników PIT-4,
3. podatku VAT,
4. podatku od umów cywilno-prawnych i innych,
• reprezentowanie interesów klienta i występowanie przed organami podatkowymi,
• inne wyżej nie wymienione czynności.

Księgi Handlowe

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie rejestrów dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT),
 • zakładanie i prowadzenie odpowiednich ewidencji (np ewidencję środków trwałych, ewidencję przebiegu pojazdu),
 • sporządzanie wszelkich deklaracji dotyczących podatków:
 1. dochodowego od działalności gospodarczej PIT-5, PIT-5L,
 2. podatku dochodowego od zatrudnionych pracowników PIT-4,
 3. podatku VAT,
 4. podatku od umów cywilno-prawnych i innych,
 • reprezentowanie interesów klienta i występowanie przed organami podatkowymi,
 • inne wyżej nie wymienione czynności.

Ryczałt Ewidencjonowany

 • pomoc w rejestracji działalności
 • zakładanie i prowadzenie ewidencji sprzedaży
 • sporządzanie rejestrów zakupu towarów i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT
 • sporządzanie rocznych deklaracji rozliczeniowych PIT 28
 • sporządzanie deklaracji VAT 7
 • rozstrzyganie i prowadzenie innych spraw związanych bezpośrednio z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą.